(+420) 354 224 411

Pokyn k přihláškám 2023-2024

5. 4. 2023

Pokyn k přihláškám 2023-2024

Máte-li zájem o ubytování Vašeho syna/dcery níže naleznete potřebné informace.

Vážení rodiče,

máte-li zájem o ubytování Vašeho syna/dcery (dále jen žáka) v Domově mládeže a školní jídelně, příspěvkové organizaci Lidická 590/ 38, 360 01 Karlovy Vary (dále jen DM) na školní rok 2023/2024, vytiskněte si, prosím, Přihlášku k ubytování do domova mládeže na školní rok 2023/2024 a Kritéria přijetí do DM a postupujte podle pokynů v ní uvedených (přihláška k ubytování má dvě strany, prosím o její vytištění na jeden papír oboustranně ve formátu A4 – okraje úzké).

Přihlášku získáte na internetových stránkách www.dmkv.cz na úvodní straně v sekci Domov mládeže – Přijímací řízení nebo v sekci O NÁS – Dokumenty ke stažení. Vyplněnou přihlášku a Kritéria přijetí do DM poté odešlete na adresu Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary, nebo odevzdejte v recepci DM.

Uzávěrka přihlášek na školní rok 2023/2024 je pro stávající žáky 19. 5. 2023 a pro nové žáky 30. 5. 2023. V průběhu přijímacího řízení obdržíte e-mailem (případně SMS zprávou) kód, pod kterým byla Vaše přihláška zaregistrována. Pod tímto kódem budete 16. 6. 2023 prostřednictvím našich webových stránek informováni o přijetí či nepřijetí do DM.

Pozdější podání přihlášek je rovněž možné, vystavujete se však riziku neumístění z důvodu naplněné kapacity.

Žáci přijatí na SOŠ stavební Karlovy Vary podávají přihlášky do Domova mládeže při SOŠ stavební.

S bližšími informacemi o DM se Vy, vážení rodiče, i žák/žákyně, student/studentka můžete seznámit na internetové adrese www.dmkv.cz .


V Karlových Varech 5. 4. 2023

Mgr. Hana Volánková

ředitelka DM a ŠJ

Domov mládeže
a školní jídelna Karlovy Vary

příspěvková organizace

Lidická 590/38
Karlovy Vary
360 01

Jak se k nám dostanete?

Vlakem:

Vlakem na „Horní Nádraží“ nebo „Dolní nádraží“ v Karlových Varech a dále pak MHD na zastávku „Karlovy Vary, tržnice“, odtud na zástávku „Národní“

Autobusem:

Na „Dolní nádraží - terminál“ v Karlových Varech a dále pak MHD na zastávku „Karlovy Vary, tržnice“ a odtud na zástávku „Národní“

Parkování

Pro studenty i návštěvy je k dispozici parkoviště přístupné z ulice Lidická

Zřizovatel:

Projekty: