(+420) 354 224 411

Přijímací řízení

Níže naleznete veškeré informace o přijímacím řízení do domova mládeže. S případnými dotazy se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

O přijetí žáka nebo studenta do domova mládeže rozhodujeme na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem, přičemž přihlížíme ke vzdálenosti bydliště, k dopravní obslužnosti z místa bydliště a k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Ubytování není nárokové a přihlášku je nezbytné podávat opětovně na každý školní rok.

Před podáním přihlášky je dobré se seznámit s náklady, které jsou s ubytováním u nás spojeny.

Ceník ubytování a stravování

Kritéria pro přijetí:

Nově přijímaní žáci a studenti

  • nastupující do 1. ročníků všech typů středních škol,
  • pocházející z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin (pokud zákonní zástupci doloží tuto skutečnost ověřenými doklady),
  • dojíždějící z velmi vzdáleného místa bydliště příp. z bližší dopravní vzdálenosti s průkaznou nebo komplikovanou možností dopravního spojení veřejnými dopravními prostředky,
  • studující posledních ročníků všech typů středních škol, dále žáky 2. a 3. ročníků středních škol, nástavbového studia, VOŠ

Opakovaně přijímaní žáci a studenti

  • dodržování Vnitřního řádu DM - zejména kázně, pořádku na pokojích, bezpečnostních předpisů apod.,
  • dobře přizpůsobiví žáci a studenti z hlediska vztahů ke spolubydlícím, životu a prostředí domova mládeže a školní jídleny, bez vážnějších či opakovaných kázeňských problémů
  • dodržování platebních podmínek v uplynulém školním roce,
  • pořadí odevzdaných přihlášek.

Přihláška k ubytování:

Přihláška a kritéria pro stávající ubytované žáky
Přihláška a kritéria pro nové zájemce o ubytování

Vyplněný a podepsaný tiskopis je nutné doručit na adresu domova mládeže nejpozději do data uvedeného níže v harmonogramu. 

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024:

10. 4. 2023 Vyhlášení přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024
19. 5. 2023 Uzávěrka přihlášek pro stávající žáky
31. 5. 2023 Uzávěrka přihlášek pro nové zájemce
2. 6. 2023 Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí o ubytování
7. 6.  2023 Seznámení s výsledkem vyhodnocení podkladů k rozhodnutí oznámením na e-mailové adresy
14. 6. 2023 Termín pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
16. 6. 2023 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www.dmkv.cz (přijatí žáci)
do 30. 6. 2023 Vydání rozhodnutí se zamítavým výsledkem
14. 8. 2023 Konec lhůty ke zřízení inkasa k úhradě ubytování a stravy

Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023 / 2024

Pokyny pro přijaté studenty:

Úhrada ubytování a stravy je možní pouze prostřednictvím "inkasa" (ne trvalým příkazem), jehož splatnost je 15. den v každém předešlém měsíci (platba je zálohová). Žádáme Vás proto o jeho zřízení a zajištění dostatečné finanční hotovosti na Vašem účtu.

Nástup do domova mládeže je pro žáky a studenty povinný den před oficiálním zahájením školního roku, tedy v neděli 3. září 2023 v době od 16:00 do 20:00 hodin. Nově přijatí (žáci prvních ročníků) v rozmezí 16:00 – 18:30 hodin, již ubytovaní v rozmezí 19:00 – 20:00 hodin.

Vniřní řád domova mládeže
Provozní řád jídelny

Nečekejte a zajistěte si včas ubytování.
Těšíme se na Vás!

Poslední úprava dne 23. 1. 2023 v 00:15 uživatelem Administrator

Domov mládeže
a školní jídelna Karlovy Vary

příspěvková organizace

Lidická 590/38
Karlovy Vary
360 01

Jak se k nám dostanete?

Vlakem:

Vlakem na „Horní Nádraží“ nebo „Dolní nádraží“ v Karlových Varech a dále pak MHD na zastávku „Karlovy Vary, tržnice“, odtud na zástávku „Národní“

Autobusem:

Na „Dolní nádraží - terminál“ v Karlových Varech a dále pak MHD na zastávku „Karlovy Vary, tržnice“ a odtud na zástávku „Národní“

Parkování

Pro studenty i návštěvy je k dispozici parkoviště přístupné z ulice Lidická

Zřizovatel:

Projekty: